GWARANCJA JAKOŚCI -

GWARANCJA JAKOŚCI

 

NSP

Producent Nature’s Sunshine produkuje najwyższej jakości naturalne suplementy diety. Czym jednak tak naprawdę jest jakość? Nasza jakość sprowadza się do trzech kwestii: czystość, bezpieczeństwo i siła działania. Możemy z całą odpowiedzialnością zaświadczyć o czystości, bezpieczeństwie i sile działania naszych produktów, ze względu na to, że na każdym etapie poddajemy te kwestie kontroli. Mamy do dyspozycji 600 testów, dzięki którym uzyskujemy pewność, że nasi klienci nieustannie otrzymują najlepszą jakość.

 Produkty NSP są czyste

Testowanie czystości jest absolutnie decydujące, a jeden z aspektów tego badania stanowi zapewnienie, że uzyskamy i będziemy oferować gatunki i części roślin gwarantujące najwięcej korzyści zdrowotnych. Kilka lat temu przeprowadzaliśmy badania nad próbką dziurawca zwyczajnego zakupionego od dużej krajowej sieci handlowej. Nasze testy wykazały, że w rzeczywistości nie był to dziurawiec, lecz inna roślina z tej samej rodziny. Produkt ten być może był niedrogi, ale też nieskuteczny! Nature’s Sunshine ma laboratoria, w których testuje każdą partię materiału. Klient może być zatem pewien, że otrzyma odpowiednie gatunki i odpowiednią część rośliny.

Testowanie czystości gwarantuje również, że klient otrzymuje wyłącznie to, co jest wyszczególnione na etykiecie. Jakie niebezpieczeństwo niosą ze sobą marki niższej jakości? Mogą na przykład zawierać brud, kamienie lub insekty. Dostawcy NSP mówią nam, że jeżeli są w stanie sprostać naszym wymaganiom, będą w stanie sprostać każdym, ponieważ to nasze są najwyższe w branży. Naszym dostawcom płacimy więcej ze względu na to, że wymagamy, aby nasze surowce były oczyszczone. Oczyszczanie to dodatkowy etap procesu zbiorów. Naszym celem nie jest jednak pozyskiwanie najtańszych surowców, ale najlepiej oczyszczonych.

 

Czy wiesz, że...?

Koszt surowców botanicznych uzależniony jest od ich wagi.

Niekiedy materiały te zawierają brud, łodygi i kamienie, co podwyższa ich wagę. Zmniejsza również ilość dobroczynnych składników aktywnych. Rutynowo odrzucamy surowce o niskiej jakości.

 

Produkty NSP są bezpieczne

Nasi klienci dbają o swoje zdrowie, a ich układ immunologiczny może być narażony na niebezpieczeństwo. Wierzymy, że konieczne jest oferowanie produktów bezpiecznych i na tej podstawie przez lata budowaliśmy naszą reputację. Przeprowadzamy testy na obecność ciał obcych i mikrozanieczyszczeń, takich jak salmonella i pałeczki okrężnicy. Podczas zbiorów substancje pochodzenia roślinnego muszą dostatecznie wyschnąć. Jeśli zbyt wcześnie zostaną zmielone, pozostają podatne na działanie drożdży i pleśni. Przeprowadzamy zatem także  testy na obecność powyższych grzybów, a także metali ciężkich, pestycydów, herbicydów, fungicydów i polichlorowanych bifenyli.

Mangostan (Garcinia L.)

Testy to jedyna gwarancja

Plantatorzy upraw ekologicznych dążą do tego, by oferować plony wolne od substancji chemicznych. Jednak nawet substancje ekologiczne wymagają przeprowadzania rozległych testów, bo pestycydy mogą unosić się w powietrzu. Przyczyną wybuchu w 2011 roku w Niemczech epidemii E.coli, która doprowadziła do śmierci ponad 20 osób, było zanieczyszczenie ekologicznej uprawy kiełków pałeczką okrężnicy. Wynika stąd, że ekologiczna etykieta nie gwarantuje bezpieczeństwa. Etykieta NSP połączona z obszernymi testami gwarantuje absolutne bezpieczeństwo.

 

Co nie spełnia wymogów?

Obecnie każdego roku odrzucamy około dwa procent surowców. Dział Kontroli Jakości oraz Dział Zaopatrzenia ciężko pracują, by przez lata zmniejszyć tę ilość poszukując najwyższej jakości dostawców i nawiązując z nimi współpracę. Nature’s Sunshine uzyskało reputację godną pozazdroszczenia dzięki swojej bezkompromisowości względem jakości, dzięki czemu dostawcy tracą mniej czasu na wysyłanie nam materiałów niskiej jakości.
 

 


Kontrol

Poniższe informacje zostały pozyskane z ostatniej prezentacji Lyndy Hammons, wice dyrektor ds. Kontroli Jakości i Kwestii Prawnych dla Produktów Nature’s Sunshine.

 

Pamiętaj o pochodzeniu

Istnieje powiedzenie: „Śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu”. Jeżeli stosowane materiały są średniej jakości, proces przetwarzania w żaden sposób nie podniesie ich jakości. Pochodzenie materiałów ma decydujący wpływ na jakość suplementów diety Nature’s Sunshine. Co roku poszukujemy najlepszych pól i upraw dla każdej substancji pochodzenia roślinnego. Niektóre firmy posiadają własne pola uprawne. Firma Nature’s Sunshine zdecydowała jednak, że nie będzie właścicielem pól, ponieważ w takiej sytuacji musielibyśmy co roku na własny rachunek zbierać wytworzone plony, niezależnie od ich jakości. My natomiast zwracamy się do różnych plantatorów w poszukiwaniu najlepszych plonów w danym roku.

 

Najlepsze i najgorsze zakłady

Nasza firma zobowiązuje się dostarczać swoim klientom najlepsze substancje pochodzenia roślinnego na świecie. Nie wierzymy „na słowo” naszym dostawcom w kwestii jakości ich zakładów. Podróżujemy po świecie i bezpośrednio kontrolujemy naszych dostawców upewniając się, że w całości swoich działań zachowują najwyższą jakość.

Nature’s Sunshine poważnie inwestuje w tego typu kontrole. Tak częste podróże są kosztowne. Jednak dokładne sprawdzenie miejsca przetwarzania substancji pochodzenia roślinnego oraz surowców jest niezbędne. Dokładnie sprawdzamy wszelkie stosowane procesy: zbiorów, przetwarzania materiałów, oczyszczania surowców roślinnych i wyposażenia. Poświęcamy czas na przyjrzenie się szczegółom, które inne firmy mogłyby pominąć.

 

Ocena Punktów Sprzedaży

„Kiedy kontaktujemy się z dostawcami po raz pierwszy, słyszymy zwykle: ‘Zabierzemy Was na wycieczkę po naszym zakładzie.’ Odpowiadamy: ‘To nie wycieczka. To kontrola. Zajmie co najmniej jeden dzień, być może dwa’. Kontrolujemy wyposażenie, dokumentację, każdy krok w procesie, by sprawdzić, czy dostawca stosuje się do dobrych praktyk wytwarzania”.

„Jednym z pierwszych miejsc, które kontroluję są toalety. Wchodzę zarówno do męskiej jak i do damskiej, sprawdzam czy jest w nich mydło i gorąca woda. Zaskakująca jest liczba potencjalnych dostawców, którzy nie przechodzą kontroli ze względu na niespełnienie jednego z powyższych kryteriów”.

• Podczas kontroli w Chinach, w zakładzie brakowało mydła ze względu na niebezpieczeństwo kradzieży. NIEZALICZONE!

• W zeszłym roku przeprowadzaliśmy kontrolę na Florydzie, gdzie spotkaliśmy się z pewnym doktorem. Bardzo dobrze znał się na surowcach. Udałam się do toalety, gdzie nie było gorącej wody. Nie była nawet podłączona! Najgorsze było to, że wydawało się, że nie zdawano sobie tam sprawy, iż gorąca woda jest potrzebna do higieny osobistej i czyszczenia sprzętów. Kontroli nawet nie dokończyliśmy. NIEZALICZONE!

Wielu dostawców pyta o to, w jakim celu sprawdzamy toalety. Z pewnością inne firmy nie czynią tego podczas swoich kontroli. W branży dostałam przezwisko Terminator, bo bardzo ciężko pozytywnie przejść moją kontrolę. Jestem z tego dumna, gdyż oznacza to, że niezwykle trudno sprostać wymaganiom jakościowym Nature’s Sunshine.”


Lynda Hammons

 

 

 

 

 

 

 

 Kapsułkowanie naszych produktów ziołowych

 

KapsułkowanieKiedy rodzina Hughes zaczynała kapsułkować zioła, robiła to ręcznie, a cały proces okupiony był bólem, postępował wolno, a napełnienie jednej butelki stanowiło zadanie wymagające znacznej ilości czasu.

 

Kapsułkowanie zautomatyzowane

 Dziś firma posiada osiem maszyn kapsułkujących, z których siedem produkuje 1.500 kapsułek na minutę lub 90.000 kapsułek na godzinę. Nasza ósma maszyna to najwyższej klasy Bosch 2500. Jest w stanie wyprodukować 2.500 kapsułek na minutę lub 150.000 kapsułek na godzinę. Jej zautomatyzowane systemy kontroli sprawdzają działanie maszyny, która oprócz tego ma wbudowany system kontroli jakości.

Wyposażona we własną wagę, losowo waży kapsułki i porównuje je z wcześniej zaprogramowanymi wzorcami. Jeżeli maszyna wykrywa błąd, zatrzymuje proces produkcji aż do rozwiązania problemu.

Jakość składników

Jakość produktów Nature’s Sunshine zaczyna się właściwie w naszym Dziale Badań i Rozwoju. Ze względu na to, że naukowcy z Działu Badań i Rozwoju ustalają nowe składy, określają oni również ilość każdego składnika, który ma zostać zastosowany. Kiedy wiadomo już jakich i ilu składników potrzebujemy, zaczynamy przyglądać się naszym potencjalnym dostawcom.

 Wstępna ocena naszych dostawców

Każdy potencjalny dostawca zostaje wstępnie oceniony, jeszcze przed nawiązaniem kontaktów handlowych. Każdy musi dostarczyć profil swojej firmy i szczegółowe opisy wszelkich swoich procesów i działań. Jeżeli jesteśmy zainteresowani, prosimy o przedstawienie oferty i niewielkich próbek surowców do przetestowania.

 Przed złożeniem zamówienia dany sprzedawca musi zostać zaakceptowany przez Dział Badań i Rozwoju oraz Dział Kontroli Jakości i Zakupów.

 Odrzucenie surowców nie spełniających standardów

Pomimo tego, że ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami, zdarza nam się znaleźć partie surowców, które nie spełniają naszych standardów. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, surowce są odrzucane i odsyłane do dostawcy na jego koszt. Rocznie odrzucamy około 2% otrzymywanych surowców.

Praca bezpośrednio z naszymi dostawcami pozwala podnosić jakość materiałów, które otrzymujemy i zapewnić wysoką jakość produktów potrzebnych klientowi.

 

 

 


Ponad 600 Procedur Testowania Jakości

 Nature’s Sunshine zdaje sobie sprawę z faktu, że wysokiej jakości nie osiąga się na skróty. W kwestiach zdrowotnych nikt nie powinien ryzykować – my również nie. Dlatego sprawdzamy nasze surowce i gotowe wyroby tak dokładnie jak to tylko technologicznie możliwe.


Nasze procedury badań

W sumie mamy do dyspozycji ponad 600 badań, by określić 7jakość, czystość i siłę działania naszych surowców i produktów. Badania organoleptyczne wykorzystują jedynie zmysły, podczas gdy inne badania mogą być wykonywane jedynie za pomocą skomplikowanego, najnowocześniejszego sprzętu. Niektóre badania są wykorzystywane w celu zidentyfi kowania surowców, podczas gdy inne mają na celu określenie ilości aktywnych składników i potwierdzenie informacji zawartych na etykietach. Niektóre mają za zadanie potwierdzić brak substancji szkodliwych.

Poniżej prezentujemy jedynie k87ilka badań, które przeprowadzamy, by pokazać, że można zaufać produktom Nature’s Sunshine. Pozwalają one na uzyskanie efektów, na które Państwo i Państwa klienci zasługujecie: 

Spektroskopia fourierowska 

Aby sprawdzić rodzaj surowca oraz obecność substancji rozcieńczających lub zanieczyszczających, wykorzystywane jest promieniowanie podczerwone. 

Cienkowarstwowa chromatografi a cieczowa
Identyfi kuje nie tylko gatunek, ale też konkretne części wykorzystywanej rośliny. Wykrywa również obecność zanieczyszczeń i toksyn. 

Wysokosprawna chromatografi a cieczowa
Wykorzystując płynny rozpuszczalnik określa czystość i siłę działania produktu. Stosowana jest również do sprawdzenia informacji zawartych na etykiecie.

Licznik Geigera
Wykorzystywany jest w celu przetestowania różnego rodzaju promieniowania. 

Wykrywacz UV Vis
Określa czystość i siłę działania surowców oraz miligramy na pigułkę lub kapsułkę, by zagwarantować zgodność z informacjami zawartymi na etykiecie. 

Wielkość cząstki i przepustowość kranika
Gwarantuje odpowiednie dozowanie. 

ICP/MS
Dokonuje pomiaru ilości wszystkich pierwiastków układu  kresowego, w tym metali ciężkich, z dokładnością aż do części na miliard. 

Spalarka
Pali próbki surowców to temperatury 700°C, aby sprawdzić ich czystość. 

Analizator obecności rtęci
Bada obecność rtęci w surowcach i produktach gotowych.

 

 

 

  


 

Kontrola, kontrola i jeszcze raz kontrola

Pomimo tego, że nasze surowce przechodzą dokładne testy zanim zostaną przez nas chociażby zaakceptowane, nie wystarczy, że wiemy, że są czyste na początku procesu produkcji. Musimy również upewnić się, że sami nie zanieczyszczamy ich podczas produkcji.

Wielokrotne badania jakości

Produkt może być sprawdzany na dowolnym etapie produkcji i może zostać wycofany w momencie wyprodukowania, mieszania, kapsułkowania lub nadawania formy tabletek. Po ukończeniu produktu i jego zapakowaniu, a zanim trafi do sprzedaży, zostaje on jeszcze przez nas ostatecznie sprawdzony. Jeśli produkt nie przejdzie kontroli podczas produkcji lub kontroli ostatecznej, badaniom zostaje poddana większa liczba próbek w celu zweryfikowania poprzednich wyników. Jeżeli jest to konieczne, cała partia zostaje wycofana z produkcji.

Wielokrotne kontrole są niezbędne w przypadku wielu naszych produktów. Nad wszystkimi naszymi surowcami przeprowadzamy na przykład badania  pod kątem obecności metali ciężkich i upewniamy się, że ich ilość jest możliwa do zaakceptowania. Po tym jak surowiec trafia do produkcji, może być połączony z dowolną liczbą innych surowców. Mimo tego, że stopień zanieczyszczenia metalami ciężkimi był możliwy do zaakceptowania w pojedynczym surowcu, został on połączony z pięcioma, dziesięcioma lub piętnastoma innymi składnikami. Badania przeprowadzane podczas procesu produkcji pozwalają zagwarantować bezpieczny i skuteczny efekt końcowy.

 

Tworzenie nowych produktów

Firma Nature’s Sunshine znana jest na całym świecie jako lider w branży najwyższej jakości produktów medycyny naturalnej. Zdobyliśmy tę reputację dzięki dotychczasowym sukcesom wielu produktów. Nasz Dział Badań i Rozwoju poświęca się tworzeniu czystych i skutecznych produktów. Jest to jego najistotniejszy cel. Pracownicy tego działu zaprojektowali i przeprowadzili badania nad wszystkimi naszymi produktami przeznaczonymi na wszystkie nasze rynki na całym świecie.

  Firma Nature’s Sunshine znana jest na całym świecie jako lider w branży najwyższej jakości produktów medycyny naturalnej.

Wewnętrzne tworzenie produktów

Tworzenie nowych produktów jest wyczerpujące, pochłania dużo czasu i łączy się z wysokimi kosztami. Zawsze jednak przyświeca temu cel stworzenia możliwie najskuteczniejszego produktu najwyższej jakości. Wewnętrzne tworzenie produktów pozwala nam kontrolować jakość każdego z nich od początku do końca. Zaczynamy od zera, tworząc nasze produkty od początku i z każdym krokiem budując ich jakość.

Dział Badań i Rozwoju uważnie dobiera składniki i bada każdy nowy skład, ustanawiając normy dla Działu Kontroli Jakości. Wzorce dla każdego składnika są przekazywane naszym sprzedawcom, aby umożliwić im zapewnienie oczekiwanej przez nas jakości.

Kolejną zaletą wewnętrznego tworzenia produktów jest wiedza, którą zdobywamy w tym procesie. Jeżeli powstaje jakieś pytanie lub wątpliwość związana z jakimkolwiek z naszych produktów, zawsze znajdujemy odpowiedź. Wiemy już wszystko o naszych produktach, ponieważ przed ich stworzeniem przeprowadziliśmy już wszelkie niezbędne badania.

Przeprowadzamy wewnętrzne testy stabilności, aby zapewnić trwałość produktów do momentu aż są gotowe do użycia. Stosujemy się do wytycznych Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji, aby spełniać wymogi rynków światowych. Dział Badań i Rozwoju co miesiąc przez 90 dni przeprowadza badania nad nowymi produktami, zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w trudniejszych warunkach.

Próbki poddawane są comiesięcznym badaniom, a analizy wyników dokonuje się po 90 dniach. Badamy każdy produkt, by sprawdzić, czy jest zgodny z informacjami zawartymi na ulotce, oceniamy jego kolor, smak i zapach. Jeżeli produkty nie przejdą tego etapu badań, są tworzone od początku i ponownie testowane.

 


 

Ochrona środowiska

Należy oczekiwać, że Nature’s Sunshine, jako zachowujący zasady etyczne producent wysokiej jakości produktów medycznych, jest firmą proaktywną w kwestii ochrony środowiska. Podobnie jak wiele dużych firm produkcyjnych, przyjęliśmy serię protokołów dotyczących oszczędzania energii i stale uaktualniamy naszą politykę związaną z ochroną środowiska.

 Opakowania 

Butelki. Wszystkie nasze plastikowe butelki – w tym poliwęglanowe butelki z wodą oraz butelki na suplementy – nadają się do przetworzenia. Nasze szklane butelki wykonane są w 40% z przetworzonego szkła.

Opakowania transportowe. Nasze opakowania transportowe składają się w 30-40% z materiału makulaturowego. Cała tektura falista, która nie opuszcza zakładu (np. nie jest wysyłana do klientów) używana jest do magazynowania produktów lub przetwarzana (170 tys. kg rocznie).

Produkty

Jako dostawca produktów pochodzenia naturalnego nie musimy martwić się o to, że nasze składniki są szkodliwe dla środowiska. Np. Uniwersalny środek czyszczący NSP Sunshine Concentrate zawiera substancję powierzchniowo czynną ulegającą biodegradacji. Oznacza to, że produkt nie zawiera składników, które mogą kumulować się w środowisku (jak np. mydła zawierające fosforany).

Produkcja

Nasz najnowocześniejszy zakład produkcyjny może pochwalić się:

 • Kontrolowanym przez czujniki ruchu energooszczędnym oświetleniem, które wyłącza się, kiedy nie jest potrzebne
 • • Świetlikami w budynkach magazynowych, które zapewniają dopływ światła dziennego
 • • Skuteczną izolacją (by umożliwić kontrolowanie kosztów ogrzewania i chłodzenia)
 • • Białą warstwą na dachu odbijającą światło (w celu zmniejszenia kosztów chłodzenia podczas ciepłych miesięcy)
 • • Systemami ogrzewania i chłodzenia kontrolowanymi przez regulatory czasowe, zapobiegające ogrzewaniu i chłodzeniu nieużywanych budynków.

 

Woda

Nature’s Sunshine oszczędza wodę na różne sposoby:

 • Aby zapobiec marnowaniu wody, nasz sprzęt płuczący rozpyla ciecz jedynie wtedy, kiedy butelki znajdują się na linii.
 • • Do mycia rąk stosujemy urządzenia z czujnikami ruchu.
 • • Nasze zewnętrzne systemy nawadniania kontrolowane są przez regulatory czasowe zamykające dopływ wody.

 

Pozostałe zasady związane z ochroną środowiska

 • Używamy drewnianych palet wielokrotnego użytku.
 • • Używamy papieru lub kartonów wielokrotnego użytku lub przetwarzamy je.
 • • Nasze zbiorniki służące do magazynowania są używane wielokrotnie, po każdym użyciu czyszczone, dezynfekowane.
 • • Przetwarzamy oleje smarowe i hydrauliczne wykorzystywane w wózkach widłowych.
 • • Uczestniczymy w programie Shred-it (Zniszcz to) w Stanach Zjednoczonych, gdzie makulatura jest na miejscu niszczona i przetwarzana. Dzięki uczestnictwu w tym programie co roku ratujemy około 244 drzew.
 • • Nasze torby zrobione są z papieru przetworzonego z makulatury.

 

 

Zespół


Sukces Nature’s Sunshine opiera się na dwóch podstawowych czynnikach – naszych Produktach i naszych Pracownikach! Bez ciężkiej pracy i poświęcenia, które codziennie wnoszą do naszej fi rmy, fi rma Nature’s  Sunshine nie utrzymałaby swojej pozycji na rynku przez 40 lat.

 Firma Nature’s Sunshine

Zespół w Polsce

Większość członków zespołu naszego biura w Warszawie pracuje dla Nature’s Sunshine od początku, budując nieocenione doświadczenie i silne relacje biznesowe z naszymi klientami i dystrybutorami. Nasz dział obsługi klienta obsługuje klientów w języku polskim, rosyjskim i angielskim, pozwalając nam na ścisłą współpracę z Dystrybutorami z Europy wschodniej i zachodniej.

Magazyn

Nasi pracownicy magazynu ciężko pracują, aby zagwarantować, że wszystkie zlecenia złożone przed godziną 14:30 zostaną dostarczone następnego dnia. Zgodność zawartości każdej paczki z zamówieniem jest sprawdzana przez dwie osoby.

Marketing i rozwój

Nasz zespół ds. marketingu i rozwoju stara się zapewnić sieci naszych dystrybutorów najlepsze wsparcie i środki do rozwoju ich działalności. Ścisła współpraca z naszymi dystrybutorami ma kluczowe znaczenie, dlatego stale podnosimy stopień wsparcia, którego możemy udzielić.

Finanse

Nasz dział finansowy zarządza środkami finansowymi i zapewnia naszej działalności rozwiązania efektywne pod względem kosztów. Ponadto, dział odpowiada za budżetowanie, kontrolę kosztów, planowanie marketingowe i audyt.

NSPRozwój i wsparcie biznesu

Nature’s Sunshine oferuje usługi z zakresu „nauki o zdrowiu” dla wszystkich naszych dystrybutorów. Mogą oni zadawać pytania związane ze sposobem wytwarzania naszych produktów, ich składem, wskazówkami dotyczącymi stosowania. Nie jesteśmy uprawnieni do świadczenia usług z zakresu doradztwa medycznego, możemy jednak pomóc w przypadku wątpliwości technicznych, dotyczących konkretnie naszych produktów. Dział rozwoju biznesu czuwa również nad szkoleniami dla naszych dystrybutorów w formie webinarów, artykułów, prezentacji i spotkań. Aby oferować zróżnicowany wachlarz innowacyjnych produktów, charakterystyczny tylko dla naszej firmy, stale weryfikujemy asortyment i pojedyncze produkty.

Zespół ds. sprzedaży

Nasi pracownicy pozostają zawsze w pogotowiu, by zająć się zamówieniami i związanymi z nimi zapytaniami napływającymi od klientów. Wszystkie zamówienia są obsługiwane i kontrolowane przez nasz zespół, a zautomatyzowany system przekazywania informacji zapewnia płynną ich realizację.

 

 

 


 

Działalność charytatywna

Przez lata fi rma Nature’s Sunshine budowała swoją reputację na bazie etycznych działań i stawiając przede wszystkich na dobro naszych klientów. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele mamy szczęścia jako fi rma i kiedy tylko możemy, chcielibyśmy okazać naszą wdzięczność poprzez pomoc tym, do których los tak się nie uśmiecha.

 

W roku 2007 dwóch naszych amerykańskich dystrybutorów – Travis i LaRee Hansen założyło fundację Little Heroes Foundation. W tym czasie mieszkali w Rosji i nie mogli założyć własnej rodziny, dlatego zainteresowali się adopcją dziecka z jednego z licznych rosyjskich domów dziecka. Kiedy ujrzeli przerażające warunki, w jakich żyły dzieci, postanowili zrobić coś, co mogłoby im pomóc. Od tego czasu fundacja pomaga podnosić warunki życia dzieci na całym świecie poprzez:

• Budowę dwóch „Little Heroes Academies” w Mali, w Afryce. Obecnie szkoły kształcą ponad 250 dzieci, otwierając przed nimi możliwość lepszej przyszłości.

• Budowę i wyposażenie wiejskiej kliniki w Birendranagar, w Nepalu, gdzie jedno na sześcioro dzieci zagrożone było śmiercią przed ukończeniem pierwszego roku życia. Klinika jest w stanie potencjalnie zmniejszyć umieralność o 60% i ocenia się, że w roku 2012 przyjmie 20.000 pacjentów.

 

 Pełną renowację szpitala dziecięcego w Lyubetsy, w Rosji. Fundacja Little Heroes Foundation odnowiła między innymi sale, łazienki, pokoje pielęgniarskie, sale zabaw i laboratoria, zamieniając je w miejsca czyste i wygodne.  

Fundacja Little Heroes Foundation współpracuje z innymi organizacjami, by pomóc dzieciom na całym świecie, zapewniając im niezbędną opiekę medyczną, edukację i domy pełne miłości. Aby zagwarantować dostarczenie największej możliwej ilości środków do miejsc najbardziej potrzebujących, każda z organizacji partnerskich jest sprawdzana przez fundację.

Nature’s Sunshine wspiera akcje humanitarne na całym świecie, które niosą pomoc ofi arom katastrof naturalnych i największych kryzysów:

• Pomoc ofi arom huraganu Mitch w Hondurasie i Nikaragui, październik 1998 r.
• Amerykański Czerwony Krzyż po atakach z 11 września 2001 r. na USA (pracownicze fundusze łączone 100%)
• Pomoc ofi arom katastrofy spowodowanej przez tsunami w Indonezji i Tajlandii (grudzień 2004 r.)
• Pomoc ofi arom huraganu Katrina, który uderzył 26 sierpnia 2005 r. (zebrano i połączono datki na naszym Krajowym Zgromadzeniu w Salt Lake City, zaledwie kilka dni po uderzeniu huraganu)

 

WIęcej informacji na temat działalności charytatywnej Nature’s Sunshine:

www.littleheroesfoundation.org

 

  

Co nas wyróżnia?

Etyczne podejście

Firma Nature’s Sunshine przez lata budowała swoją reputację na etycznym podejściu do biznesu.

 

Precyzyjny skład

Skład każdego z naszych produktów jest tak opracowany, aby dostarczać odpowiednich składników w idealnie zbilansowanych proporcjach w celu zapewnienia maksymalnego przyswajania  przez organizm.

 

Gwarancja jakościNSP

We wszystkich swoich produktach, Nature’s Sunshine wykorzystuje jedynie składniki najwyższej jakości.

 

Akademia Nature’s Sunshine

Wszyscy Dystrybutorzy Nature’s Sunshine mają możliwość skorzystania ze szczegółowych szkoleń związanych z produktami w formie webinarów, artykułów i prezentacji.

 

Naprawdę indywidualna obsługa

Poza najwyższej jakości suplementami, nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne doradztwo ze strony dystrybutorów, związane z wyborem najlepszych produktów.

 

Gwarancja zwrotu pieniędzy

Dokładamy wszelkich starań, aby każdy z naszych klientów był zadowolony z produktów Nature’s Sunshine. Jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, gwarantujemy zwrot pieniędzy.

 

Zgodność z przepisami prawa

Ciężko pracowaliśmy, by sprostać wymogom Dyrektywy o tradycyjnych ziołowych wyrobach leczniczych, która weszła w życie pod koniec kwietnia 2011 roku.

Firma Nature’s Sunshine znana jest na całym świecie jako lider w branży najwyższej jakości produktów medycyny naturalnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o PLNSP

Nature's Sunshine Products, United States

Proszę skontaktować się z dowolnym dystrybutorem NSP

Pomoc techniczna

Kontakt tylko w razie technicznych problemów strony

Mobile: +380992890751

Email: [email protected]

Prosimy nie korzystać z tych kontaktów dla zakupu produktów, lub założenia kart klientskich

Akceptujemy

© All Rights Reserved. Jesteśmy niezależnymi dystrybutorami

Search